Jakie są rodzaje reakcji immunologicznych, które z nich wykrywamy w laboratorium Genelab? - Genelab - Laboratoria Nowej Ery
FB
FB
FB

Jakie są rodzaje reakcji immunologicznych, które z nich wykrywamy w laboratorium Genelab?

Nadwrażliwość typu I – testy IgE

Do wykrywania alergii IgE-zależnych, tak zwanych alergii ostrych – natychmiastowych, stosowane są powszechnie testy skórne – płatkowe testy naskórkowe, punktowe, skaryfikacyjne testy doskórne oraz testy śródskórne. Są to powszechnie znane testy. Ich niewątpliwą zaletą jest fakt, iż są one refundowane przez NFZ. Problemem w odpowiednim postawieniu diagnozy w przypadku testów skórnych może być fakt, iż naturalne ekstrakty alergenów i antygeny rekombinowane stosowane w tej metodzie różnią się stężeniem w testach różnych producentów i nie są odpowiednio wystandaryzowane.

Innym narzędziem diagnostycznym są testy wykonywane z krwi, określające reakcje IgE i IgG-zależne. Badanie takie wykonać możemy praktycznie w każdym większym laboratorium diagnostycznym. W przypadku podejrzenia alergii alergolog najczęściej zaleca wstępną ocenę całkowitego stężenia IgE (całkowite IgE określa, czy ilość przeciwciał zaangażowanych w alergię typu natychmiastowego jest podwyższona, czy też nie). Trzeba pamiętać, że jest to wynik ogólny. Może być podwyższony również u osób bez alergii, np. w przypadku choroby pasożytniczej. Aby dowiedzieć się dokładnie, jakie produkty powinny zostać wyeliminowane z diety, najczęściej wykonuje się testy szczegółowe (tzw. panele alergiczne). Testy te można wykonać nawet u małych dzieci.

Nadwrażliwość typu III – reakcja opóźniona

Do diagnostyki nietolerancji pokarmowych — opóźnionej alergii typu III, czyli IgG-zależnej, wykorzystywane są często testy immunoenzymatyczne (takie jak ImmuPro, Food Profil, Food Print). Niestety testy te mają tę wadę, że wykrywają tylko fakt istnienia przeciwciał danej klasy we krwi. Jest to najczęściej od trzech do kilkunastu reakcji. W związku, z czym mają niewielką wartość prognostyczną.

Ze względu na opóźnione objawy i brak reakcji IgE oraz IgG, opisane wyżej metody NIE są skuteczne w diagnozowaniu opóźnionych alergii pokarmowych. Nie mają także wartości diagnostycznej w diagnostyce nietolerancji czy nadwrażliwości pokarmowych wywoływanych przez mediatory stanu zapalnego. Do dzisiaj odkryto już tysiące różnych mediatorów, przez co szukanie tego konkretnego winnego jest bezcelowe i bardzo kosztowne

Test cytotoksyczności składników pożywienia — najnowocześniejszy rodzaj testów

Dużo lepszym rozwiązaniem jest badanie na nietolerancje pokarmowe MRT (Mediator Release Test). Wykonywane są one metodą cytometrii przepływowej, która wykorzystuje zmiany objętości białych krwinek w wyniku uwalniania przez leukocyty mediatorów po kontakcie z antygenem. Jest to jednak badanie raczej ilościowe niż jakościowe. Zlicza ono ilość leukocytów spełniających określone kryteria a więc czułość tej metody jest ograniczona.

Jednak najodpowiedniejszym badaniem do wykrywania nietolerancji pokarmowych jest test cytotoksyczności składników pożywienia taki jak np. Kod Metaboliczny 200. Jest to badanie na nietolerancje pokarmowe z krwi. To test jakościowo ilościowy — morfologiczny. Pozwala wykryć zarówno reakcje typu III tworzące kompleksy immunologiczne, jak i reakcje typu IV i V oraz reakcje mieszane, które występują najczęściej. Wykrywa wszystkie reakcje związane z uwalnianiem mediatorów stanu zapalnego. Dzięki temu zawiera w sobie największe spektrum reakcji odpowiedzialnych za przewlekły stan zapalny i ma najwyższą wartość kliniczną. Ilość reakcji, jakie ujawnia ten test u przeciętnej osoby, zazwyczaj przekracza 30 (dla testu na 200 produktów).

Badanie na nietolerancje pokarmowe wykonujemy z krwi obwodowej pacjenta. Pozwala na określenie reakcji szerokiego spektrum reakcji układu białokrwinkowego w kontakcie z antygenem pokarmowym. Badanie Kod Metaboliczny 200 charakteryzuje się dużą czułością i pozwala na określenie nawet niewielkich zmian spowodowanych badanym produktem spożywczym lub dodatkiem do żywności. Dzięki temu jest bardzo dobrym narzędziem diagnostycznym, jeśli chcemy wyeliminować przewlekły stan zapalny w organizmie pacjenta związany z odżywianiem. Fakt, że badanie to nie pozwala na zróżnicowanie typu zaistniałej reakcji na badany produkt, ma tutaj zupełnie marginalne znaczenie. Leczenie nietolerancji pokarmowej bazuje bowiem na eliminacji produktów wywołujących niepożądaną reakcję, a nie na wyciszeniu ekspresji poszczególnych komórek. Eliminacja produktu wywołującego reakcję powoduje pożądany efekt terapeutyczny bez względu na to, czy jest to reakcja typu III, IV, V czy też jest to reakcja mieszana.


Dostępne są panele testów na nietolerancje badające reakcję układu odpornościowego na 21 do 222 produktów.

Immunologiczne testy na nietolerancje pokarmowe zalecane dla osób z przewlekłymi chorobami:

Immunologiczne testy na nietolerancje pokarmowe zalecane dla osób zdrowych oraz dla dzieci z nadwagą i otyłością:

Dowiedz się więcej:

Testy na nietolerancje pokarmowe Co odróżnia testy na nietolerancje pokarmowe w Genelab od innych badań nietolerancji pokarmowych na rynku? Jakie są najczęstsze objawy nietolerancji pokarmowych?