Czy wyniki badań genetycznych są poufne? - Genelab - Laboratoria Nowej Ery
FB
FB
FB

Dane genetyczne są własnością tylko i wyłącznie pacjenta.


Prawdopodobnie nie ma nic bardziej osobistego niż twoje własne dane genetyczne. Jako zatwierdzone przez państwo laboratorium medyczne jesteśmy świadomi tego faktu.
Aby sprostać wielkiej odpowiedzialności związanej z pracą z Twoim materiałem genetycznym, najwyższe standardy ochrony danych są integralną częścią wykonywanych badań.

Środki ochrony danych:

Wykonując medyczne badania genetyczne konieczne jest, by spełniać szczególnie wysokie standardy ochrony danych.
  • Pracownicy laboratorium objęci są tajemnicą lekarską i przechodzą regularne szkolenia z zakresu ochrony danych.
  • Aby zapobiec nieautoryzowanemu dostępowi do danych klientów, systemy laboratorium genetycznego wyposażone są w najnowocześniejsze zabezpieczenia.
  • Aby chronić Twoją tożsamość, próbki nie są oznaczone imionami, ale zaszyfrowanym kodem QR.
  • Po analizie DNA, wszystkie próbki DNA są natychmiast niszczone.
  • Nasi pacjenci mogą w każdej chwili polecić nam natychmiastowe usunięcie ich przechowywanych danych genetycznych.
  • Otrzymane dane wykorzystujemy wyłącznie do wykonania badania wybranego przez pacjenta. Nigdy nie przekazujemy ich osobom trzecim.
  • Spełniamy wymagania ochrony danych medycznych
gl3

Poufność medyczna naszych pracowników

Co do zasady, dostęp do wrażliwych danych udzielamy naszym pracownikom tylko wtedy, gdy jest to rzeczywiście wymagane w ramach wykonywanego badania genetycznego. Ponadto personel objęty jest tajemnicą lekarską. Każdy pracownik zobowiązuje się na piśmie do ciągłego przestrzegania wyznaczonych zasad poufności. Oczywiście nie wystarczy zobowiązanie pracownika do zachowania poufności, jeśli nie wie on, co jest tak naprawdę ważne w ochronie danych. Dlatego wszyscy pracownicy, którzy pracują nad badaniami genetycznymi, są wszechstronnie szkoleni i testowani pod kątem kwestii ochrony danych.
laboratorium genelab

Środki techniczne zapewniające bezpieczeństwo danych

Tylko pracownicy, którzy pracują nad badaniem genetycznym, mają techniczny dostęp do danych pacjenta. Ponadto, każdy dostęp do wrażliwych danych zapisywany wraz z tożsamością odpowiedniego pracownika. Zapewnia to możliwość śledzenia pobrań danych w dowolnym momencie. Aby chronić systemy przed nieautoryzowanym dostępem, stosowany jest dwuskładnikowy system uwierzytelniania. To praktycznie uniemożliwia dostęp do wrażliwych danych bez odpowiedniego upoważnienia.
dane pacjenta

Oddzielne przechowywanie danych

Jako dodatkowy środek bezpieczeństwa, genetyczne i osobiste dane klientów są rozdzielane po otrzymaniu i przechowywane oddzielnie na dwóch różnych serwerach. Nawet gdyby hakerzy wbrew oczekiwaniom zdołali wykraść dane z jednego serwera, mieliby albo prostą listę danych kontaktowych, albo bezwartościową mieszankę kodów genetycznych bez osobistego odniesienia.
badanie dna w labolatorium genelab

Zaszyfrowana identyfikacja próbek i zniszczenie próbek po analizie

Aby zapewnić niezawodną ochronę wrażliwych danych naszych klientów przez cały czas, nie polegamy wyłącznie na środkach technicznych. Ponadto próbki nie są dostarczane z nazwą klienta, ale z zaszyfrowanym kodem QR. Dzięki temu ani kurier, ani pracownik naszego laboratorium odpowiedzialny za analizę nie znają tożsamości danego klienta. Żadne próbki nie są przechowywane wbrew woli pacjenta. Zaraz po zakończeniu analizy genetycznej próbki stają się bezużyteczne. W tym celu wyjmuje się je z pojemników i spryskuje roztworem, który nieodwracalnie niszczy DNA.
products__nutrimecomplete-beauty-2

Przechowywanie i niszczenie danych

Jako zatwierdzone laboratorium genetyczne człowieka postępujemy zgodnie ze standardami zalecanymi dla laboratoriów medycznych. Przechowujemy dane genetyczne przez siedem lat od ich ostatniego użycia. To pozwala nam odwołać się do naszych danych analitycznych i zaleceń z tamtego czasu w przypadku późniejszych zapytań o wyniki. Także jeśli zdecydujesz się na wdrożenie spersonalizowanych suplementów i genokosmetyków, potrzebujemy oczywiście wyników analizy. Oczywiście dane to można również w każdej chwili usunąć na żądanie.